Huisartsenpraktijk J.T.E. de Penning is geopend op:
Maa-Vrij van 08:00 - 17:00, donderdag tot 12.00
Telefoonnummer:
010 5015566
Telefoonnummer: 010 5015566
Geopend op: Maa-Vrij van 08:00 - 17:00, donderdag tot 12.00

Huisbezoek

Huisbezoeken worden meestal in de middag gereden.
Wij verzoeken uĀ visites in de ochtend aan te vragen.
Aangezien niet alle materialen voor onderzoek en behandeling in de thuissituatie
voorhanden zijn, en visites veel tijd vergen, zal de assistente alleen een visite honoreren
als de visite medisch noodzakelijk is en geenĀ andere mogelijkheden voorhanden zijn.